Algemene voorwaarden

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Bakkerij van der Werf, hierna te noemen: ‘Bakkerij van der Werf’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Bakkerij van der Werf.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via www.bakkerijvanderwerf.nl.

2.2. Logo/afbeelding op taart
Een logo wordt middels eetbare inkt op marspein geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Afwijkingen wat betreft kleur kunnen mogelijk zijn.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Voor alle bestellingen geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 22.00 uur is geplaatst. Wanneer u op zaterdag besteld is maandag de eerst mogelijke leverdag. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen, Koninginnedag en oudejaarsdag. Bakkerij van der Werf behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

3.2. Aflevering
De bestellingen worden afgeleverd bij de voordeur of receptie indien deze aanwezig is. Bakkerij van der Werf is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard en u kunt deze afhalen in één van de winkels. Er vindt geen nalevering plaats.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen bestellen of artikelen warm wensen te ontvangen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Bakkerij van der Werf.

3.4. Handtekening
In de meeste gevallen wordt voor ontvangst van de bestelling getekend tenzij deze bij de receptie of buren wordt afgegeven.

3.5. Overmacht
Bakkerij van der Werf is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.bakkerijvanderwerf.nl zijn inclusief 6% BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL. Tevens kunnen bedrijven gebruik maken van betaling op factuur.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data
Bakkerij van der Werf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst
Bakkerij van der Werf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van logo en/of tekst, wanneer deze foutief zijn opgegeven door de opdrachtgever.

6.3. Overige zaken
- Bakkerij van der Werf is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
- Bakkerij van der Werf is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
- Bakkerij van der Werf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
- In geval van aansprakelijkheid van Bakkerij van der Werf is Bakkerij van der Werf nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.
- Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan Bakkerij van der Werf is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met  Bakkerij van der Werf. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Bakkerij van der Werf kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Bakkerij van der Werf
Bakkerij van der Werf behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Bakkerij van der Werf. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Bakkerij van der Werf kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Bakkerij van der Werf. Dit kan telefonisch of via email. Klachten via fax worden niet in behandeling genomen. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. Uitstraling

11.1. product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.bakkerijvanderwerf.nl. Grote taarten worden afgeleverd op een metalen of houten plaat. Afbeeldingen worden maximaal op A4 formaat afgedrukt!

11.2. verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van Bakkerij van der Werf. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

Gegevens Bakkerij van der Werf
Bakkerij van der Werf
Dwarsnoard 21
8711 AP  Workum
Email: bakkerijvanderwerf@zonnet.nl
Tel: 0515-541517
Fax: 0515-543454

KVK nr: 01108472
BTW nr: 814424594.B01
Rekening nr: 37.21.02.735

Inloggen

Levertijd

Op werkdagen voor 22.00 besteld, volgende werkdag tussen 9.00 en 11.00 bezorgd.
CHECK HIER HET BEZORGGEBIED

Bezorggebied checken

In het door u ingevulde postcodegebied bezorgen wij wel.
Wij bezorgen alleen bestellingen vanaf € 25,-

Bezorggebied checken

In het door u ingevulde postcodegebied bezorgen wij helaas niet.

Vragen

bel 0515 - 541517